Zagorki

Transformacja w kierunku Przemysłu 4.0 obejmująca automatyzację produkcji oraz automatyzację procesów projektowych i kontaktów z klientami.

Program: POIR.02.04.01-IP.03-00-001/21 Nr projektu: POIR.02.04.01-22-0015/21

Tytuł projektu: Transformacja w kierunku Przemysłu 4.0 obejmująca automatyzację produkcji oraz automatyzację procesów projektowych i kontaktów z klientami.

Krótki opis projektu: Celem projektu jest dostosowanie procesów produkcyjnych Wnioskodawcy do transformacji cyfrowej. Transformacja w kierunku Przemysłu 4.0 przyczyni się do zwiększenia wydajności procesów produkcyjnych, projektowych i komunikacji z klientami.

Wartość całkowita projektu: 1 195 579,84 zł Wartość dofinansowania ze środków EU: 799 935,00 zł